Muốn xin Tokutei gino 2 phải làm như thế nào?

Đây là cơ hội cho các bạn thực tập sinh có thể ở lại Nhật lâu dài, lập gia đình và bảo lãnh gia đình mình sang.

Điều kiện Tokuteigino 2

– Đối với ngành Kaigo, nếu bạn có chứng chỉ quốc gia kaigo fukushi shi thì sẽ được chuyển thẳng sang visa kaigo, giống hệt như visa kỹ sư.

Để thi và lấy được bằng kaigo fukushi shi, thì bạn phải có trên 3 năm kinh nghiệm. Do đó bạn nào đang làm gino ngành khác, chuyển sang kaigo mà không làm được tối thiếu 3 năm để lấy chứng chỉ kaigo fukushi shi thì sẽ phải về nước.

– Đối với những ngành còn lại, sau khi kết thúc 5 năm tokutei gino số 1, để có thể tiếp tục ở lại Nhật làm việc, bạn cần phải có những điều kiện sau.

Ngành nhà hàng:

・Chứng chỉ tokutei gino số 2

・Bằng tiếng Nhật tối thiểu JLPT N3

・Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ngành nhà hàng, có kinh nghiệm quản lí nhóm, quản lí qui trình

Ngành chế biến thực phẩm, nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi và khách sạn:

・Chứng chỉ tokutei gino số 2

・Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ngành đó,

có kinh nghiệm quản lí nhóm, quản lí qui trình (nhưng nông nghiệp làm việc độc lập ngoài trời, không thể tích lũy được kinh nghiệm này nên sẽ phải thay thế bằng 3 năm kinh nghiệm)

Ngành gia công cơ khí, kim loại

Phải thỏa mãn điều kiện 1 hoặc 2 dưới đây

① Đỗ chứng chỉ tay nghề cấp độ 1, cấp độ cao nhất của ngành mình đang làm + ít nhất là 2 năm kinh nghiệm quản lý nhóm, quản lý quy trình+kinh nghiệm ở genba tối thiểu 3 năm.

② Chứng chỉ tokutei gino số 2 (kì thi năng lực kinh doanh + kì thi năng lực nghề nghiệp), ít nhất là 2 năm kinh nghiệm quản lý nhóm, quản lý quy trình+kinh nghiệm ở genba tối thiểu 3 năm.

Kì thì sẽ chỉ tổ chức trong nước Nhật và nội dung thi bằng tiếng Nhật.

Nguồn: Lê Văn Khoa

 

Hãy Like & Share chúng tôi
trên Facebook