Hokkaido

JR Hokkaido Rail Pass

Hokkaido Rail Pass เดินทางด้วยรถไฟ JR แบบไม่จำกัดจำนวนเที่ยวตามระยะเวลาที่กำหนดในภูมิภาคฮอกไกโด ใช้ได้กับรถไฟ Limited Express รถไฟธรรมดา และรถบัสที่กำหนด

ระยะเวลาการใช้งาน:
พาสแบบ 3 วัน 5 วัน และ 7 วัน ต้องใช้งานต่อเนื่อง ตามวันของชนิดพาสที่ใช้เท่านั้น พาสแบบ 4 วัน สามารถ เลือกใช้วันไหนก็ได้ 4 วัน ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ ออกพาสจริง
ราคา:
3 วัน ผู้ใหญ่ 17,400 ¥ เด็ก 8,700 ¥
4 วัน ผู้ใหญ่ 23,480 ¥ เด็ก 11,740 ¥
5 วัน ผู้ใหญ่ 23,480 ¥ เด็ก 11,740 ¥
7 วัน ผู้ใหญ่ 25,710 ¥ เด็ก 12,850 ¥
เหมาะกับ:
เหมาะสำหรับคนที่เที่ยวนอกเมืองซัปโปโรเป็นหลัก เช่น คุชิโระ, ฮาโกดาเตะ, หรืออาซาฮิคาวะ
เว็บไซต์:
http://www2.jrhokkaido.co.jp/global/english/ticket/railpass/
  • JR Line