Kansai

Kansai Area Pass

Kansai Area Pass คือ พาสของ JR WEST สำหรับใช้ในการเดินทางในภูมิภาคคันไซ รวมไปถึงรถไฟใต้ดินในเกียวโตตามพื้นที่ที่กำหนด สามารถเลือกได้ใช้ตั้งแต่ 1 – 4 วัน

ระยะเวลาการใช้งาน:
ใช้ได้ 1 วัน 2 วัน 3 วัน หรือ 4 วันติดต่อกันนับตั้งแต่ วันที่เริ่มใช้พาส
ราคา:
1 วัน ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย 2,300 ¥ ซื้อออนไลน์ 2,350 ¥ ซื้อในญี่ปุ่น 2,400 ¥
2 วัน ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย 4,600 ¥ ซื้อออนไลน์ 4,750 ¥ ซื้อในญี่ปุ่น 4,800 ¥
3 วัน ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย 5,600 ¥ ซื้อออนไลน์ 5,750 ¥ ซื้อในญี่ปุ่น 5,800 ¥
4 วัน ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย 6,600 ¥ ซื้อออนไลน์ 6,750 ¥ ซื้อในญี่ปุ่น 6,800 ¥
* เด็กครึ่งราคา

เหมาะกับ:
เหมาะสำหรับการเที่ยวในโอซาก้า, เกียวโต, นารา, โกเบ และฮิเมจิ เป็นต้น
เว็บไซต์:
https://www.westjr.co.jp/global/en/ticket/pass/kansai/
  • Shinkansen Line
  • JR Line
  • Non JR Line