Shikoku

ALL SHIKOKU Rail Pass

ALL SHIKOKU Rail Pass พาสรถไฟท่องเที่ยวชิโคคุุ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 จังหวัด คือ คากาวะ, เอะฮิเมะ, โคจิ และโทคุชิมะ สามารถใช้ในการเดินทางได้ทั่วทั้งเกาะด้วยพาสใบเดียว

ระยะเวลาการใช้งาน:
ใช้ได้ 3 วัน 4 วัน 5 วัน หรือ 7 วันติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้พาส
ราคา:
3 วัน ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย 9,000 ¥ ซื้อในญี่ปุ่น 9,500 ¥
4 วัน ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย 10,000 ¥ ซื้อในญี่ปุ่น 10,500 ¥
5 วัน ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย 11,000 ¥ ซื้อในญี่ปุ่น 11,500 ¥
7 วัน ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย 13,000 ¥ ซื้อในญี่ปุ่น 13,500 ¥
* เด็กครึ่งราคา
เหมาะกับ:
หากต้องการเที่ยวชิโคคุด้วยรถไฟแบบทั่วทั้งเกาะ ยังไงก็ต้องใช้พาสนี้
เว็บไซต์:
https://shikoku-railwaytrip.com/railpass.html
  • JR Line
  • Non JR Line
  • Ferry