Chugoku

Setouchi Area Pass

Setouchi Area Pass พาสสำหรับการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ รอบบริเวณทะเลเซโตะใน ซึ่งประกอบไปด้วยภูมิภาคคันไซ ชูโกคุุใต้ ชิโคคุุเหนือ จนถึงสถานีฮากาตะ นอกจากจะใช้ขึ้น Shinkansen และรถไฟของ JR ต่างๆ และยังสามารถใช้ในการโดยสารเรือได้อีกด้วย

ระยะเวลาการใช้งาน:
ใช้ได้ 5 วันแบบต่อเนื่อง
ราคา:
ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย ผู้ใหญ่ 17,310 ¥ เด็ก 8,650 ¥
ซื้อออนไลน์ ผู้ใหญ่ 18,130 ¥ เด็ก 9,060 ¥
ซื้อในประเทศญี่ปุ่น ผู้ใหญ่ 18,330 ¥ เด็ก 9,160 ¥
เหมาะกับ:
ใครอยากได้ประสบการณ์การเที่ยวแบบใหม่ โดยเฉพาะการเดินทางด้วยเรือไม่ควรพลาด
เว็บไซต์:
https://www.westjr.co.jp/global/en/ticket/setouchi/areapass/
  • Shinkansen Line
  • JR Line
  • JR Bus
  • Ferry