Kanto

FUJI HAKONE PASS

Fuji Hakone Pass คือพาสเหมาจ่ายที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในบริเวณฮาโกเน่ และบริเวณฟูจิ-คาวากุจิโกะ สามารถใช้ได้นานถึง 3 วันแบบต่อเนื่อง และยังรวมส่วนลดร้านค้ากว่า 90 แห่งอีกด้วย

ระยะเวลาการใช้งาน:
ใช้ได้ 3 วันแบบต่อเนื่อง
ราคา:
จากสถานีชินจูกุ 3 วัน ผู้ใหญ่ 9,780 ¥ เด็ก 3,590 ¥
จากสถานีโอดะวาระ 3 วัน ผู้ใหญ่ 7,180 ¥ เด็ก 2,290 ¥
เหมาะกับ:
ใครที่อยากเที่ยวทั้งฮาโกเน่และคาวากุจิโกะก็ไม่ควรพลาดกับพาสนี้
เว็บไซต์:
https://www.odakyu.jp/thai/passes/fujihakone/
  • Odakyu Railway
  • Hakone Tozan Railway
  • Ropeway
  • Hakone Sightseeing Cruise