Kanto

NIKKO PASS ALL AREA

NIKKO PASS all area ตั๋วสำหรับท่องเที่ยวในนิกโก้และคินุกาวะออนเซ็น แบบไม่จำกัดทั้งรถไฟและรถบัสในพื้นที่ที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องถึง 4 วัน พร้อมทั้งส่วนลดจากร้านค้าต่างๆ ที่มีเครื่องหมาย NIKKO PASS ในนิกโก้ คุนิกาวะออนเซ็น รวมถึงร้านค้าในเขตไทโตะ โตเกียว

ระยะเวลาการใช้งาน:
ใช้ได้ 4 วันแบบต่อเนื่อง
ราคา:
ฤดูร้อน 20 เม.ย. - 27 พ.ย. ผู้ใหญ่ 4,600 ¥ เด็ก 1,180 ¥
ฤดูหนาว 28 พ.ย. - 19 เม.ย. ผู้ใหญ่ 4,230 ¥ เด็ก 1,060 ¥
เหมาะกับ:
หากซื้อพาสพร้อมตั๋วรถไฟด่วนพิเศษสเปเซียริวาตี้จะได้ส่วนลดค่าตั๋ว รถไฟถึง 20%
เว็บไซต์:
http://www.tobu.co.jp/foreign/th/pass/all.html