Kansai

JR Kansai Hokuriku Area Pass

Kansai Hokuriku Area Pass คือพาสรถไฟ JR แบบ 7 วันต่อเนื่อง สามารถใช้ได้กับรถไฟ Shinkansen และรถไฟอื่นๆ ของ JR WEST คลอบคลุมภูมิภาคคันไซและโฮคุริคุ

ระยะเวลาการใช้งาน:
ใช้ได้ 3 วันแบบต่อเนื่อง
ราคา:
ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย ผู้ใหญ่ 15,270 ¥ เด็ก 7,630 ¥
ซื้อออนไลน์ ผู้ใหญ่ 16,090 ¥ เด็ก 8,040 ¥
ซื้อในประเทศญี่ปุ่น ผู้ใหญ่ 16,290 ¥ เด็ก 8,140 ¥
เหมาะกับ:
เหมาะกับใครที่อยากเที่ยวคันไซและโฮคุริคุ อย่างเช่น คานาซาว่า หรือโทยาม่า
เว็บไซต์:
https://www.westjr.co.jp/global/en/ticket/pass/kansai_hokuriku/
  • Shinkansen Line
  • JR Line
  • Non JR Line
  • JR Bus