Kansai

JR Kansai Wide Area Pass

Kansai WIDE Area Pass พาสรถไฟที่สามารถใช้ได้ติดต่อกัน 5 วัน ครอบคลุมภูมิภาคคันไซ จังหวัดโอคายาม่า และทตโตริ สามารถนั่ง Shinkansen ได้ระหว่างสถานีชินโอซาก้าถึงสถานีโอคายาม่า

ระยะเวลาการใช้งาน:
ใช้ได้ 5 วันแบบต่อเนื่อง
ราคา:
ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย ผู้ใหญ่ 9,200 ¥ เด็ก 4,600 ¥
ซื้อออนไลน์ ผู้ใหญ่ 10,000 ¥ เด็ก 5,000 ¥
ซื้อในประเทศญี่ปุ่น ผู้ใหญ่ 10,200 ¥ เด็ก 5,100 ¥
เหมาะกับ:
เหมาะกับใครก็ตามที่อยากเที่ยวโกเบ, ฮิเมจิ, โอคายาม่า, ทตโตริ, อามาโนะฮาชิดะเตะ เป็นต้น
เว็บไซต์:
https://www.westjr.co.jp/global/en/ticket/pass/kansai_wide/
  • Shinkansen Line
  • JR Line
  • Non JR Line
  • JR Bus