Fuji san

ใครไปดูภูเขา Fuji แล้วไม่ได้มาดูและถ่ายรูปที่ Chureito Pagoda ถือว่า พลาดจริงๆ

การเดินขึ้นมาเหนื่อยเหมือนกัน แต่พอขึ้นมาถึง หายเหนื่อยเลย สวยงาม ประทับใจมาก

FOLLOW US ON
FACEBOOK