HOME Tagged: Ginzan Onsen

Ginzan Onsen

เปิดลายแทง 5 สถานที่ในญี่ปุ่นที่คุ้มค่าแก่การไปเที่ยวช่วง winter 2018-2019 นี้

และแล้วในที่สุดก็ใกล้ถึงเวลาที่หน้าหนาวจะมาเยือนญี่ปุ่นกันอีกครั้ง เมื่อหิมะตกพื้นที่ต่างๆ ทั่วญี่ปุ่นก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวโพลนให้วิวทิวทัศน์ที่สวยป..