omotesandohill

นับถอยหลังรอชมเทศกาลประดับไฟOMOTESANDO HILLS CHRISTMAS 2017

ยิ่งใกล้เข้าสู่ช่วงสิ้นปี เทศกาลต่างๆ ก็เรียงรายกันเข้ามา  โดยเฉพาะไฮไลต์ประจำฤดูหนาวอย่าง “เทศกาลประดับไฟ” ที่เริ่มมีการประกาศกำหนดการออกมา..