สนามบินนาริตะ

เข้าโตเกียวด้วย “รถไฟ” กับ “รถบัส” จากสนามบินนาริตะ จะเลือกอะไรดี

ช่วงนี้คงมีเพื่อนๆหลายคนกำลังหาข้อมูลการเดินทางจากสนามบินนาริตะเข้าสู่โตเกียวกันอยู่ แล้วอาจจะพบปัญหาว่าจะใช้บริการจากการเดินทางแบบไหนดี ระหว่างรถไฟกั..