food of country

จัดอันดับสุดยอดอาหารประจำจังหวัดที่คนญี่ปุ่นต้องเทใจให้!

ญี่ปุ่นมีอาหารขึ้นชื่อในท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ภูมิประเทศ และวัฒนธรรมของพื้นที่นั้น แล้วจังหวัดไหนกันล่ะ ที่คนญี่ปุ่นคิดว่..