HOME Tagged: Posuka Demizu

Posuka Demizu

Manga Review การ์ตูนญี่ปุ่นสนุกนะจะบอกให้!! The Promised Neverland ดินแดนมหัศจรรย์ไม่มีจริง ดับฝันคนโลกสวย!!

เพื่อนๆ มีวิธีการเลือกอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นกันอย่างไรบ้างคะ พิจารณาจากภาพวาดหน้าปก หรือเนื้อเรื่องต้องโดดเด่นเป็นหลัก สำหรับเรา ภาพวาดต้องสวยมองแล้วไม..