HOME Tagged: Yakiniku Dragon

Yakiniku Dragon

Movie Review : รีวิว Yakiniku Dragon ยากินิกุดราก้อน

Yakiniku Dragon 焼肉ドラゴン คือภาพยนตร์แนวดราม่าครอบครัวที่เล่าเรื่องราวของชาวเกาหลีใต้ที่ใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ผลงานการกำกับของ วุยซินชอง หรือ Wishin..