ร่วมสัมมนาออนไลน์แนะนำ “แรงงานทักษะพิเศษเฉพาะ” สำหรับงานบริบาล ดูแลผู้สูงวัยในประเทศญี่ปุ่น!

โครงการส่งเสริมงานบริบาลสำหรับชาวต่างชาติ

จัดงานสัมมนาออนไลน์แนะนำ “แรงงานทักษะพิเศษเฉพาะเพื่อชาวไทย

พร้อมพูดคุยกับชาวไทยที่ปัจจุบันทำงานด้านบริบาลในประเทศญี่ปุ่น!

กิจกรรมสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับงานบริบาลนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการส่งเสริมงานบริบาลสำหรับชาวต่างชาติ” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมองหาชาวต่างชาติผู้ที่สนใจทำงานด้านบริบาลที่ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้สถานภาพแรงงานทักษะพิเศษเฉพาะ และมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายไปยังเยาวชนไทยที่ชื่นชอบประเทศญี่ปุ่น หรือผู้ที่เล็งเห็นถึงโอกาสการไปทำงานบริบาลที่ประเทศญี่ปุ่น ผ่านการจัดสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ และสื่อโซเชี่ยลมีเดียอื่นๆ

โดยงานสัมมานี้ จะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “แรงงานทักษะพิเศษเฉพาะ” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริบาล และประเทศญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงภายในงานจะมีการพูดคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านงานบริบาลที่ประเทศญี่ปุ่น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้

 

รายละเอียดงานสัมมนา

ชื่อ : งานสัมมนาออนไลน์กับโครงการ Japan Care Worker Guide 2021

จัดโดย : สำนักงานบริหาร Japan Care Worker Guide

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการส่งเสริมงานบริบาลสำหรับชาวต่างชาติ” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น

วันและเวลาจัดงาน: วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2021 เวลา 14:00-15:30 น. (เวลาประเทศไทย)

ช่องทางการเข้าร่วมสัมมนา : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน งานสัมมนาจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live สามารถเข้าฟังได้ทั้งทางมือถือ และคอมพิวเตอร์ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ทางด้านล่าง (ทั้งนี้จะมีการจัดส่งลิงก์เข้าร่วมให้ล่วงหน้า ผ่านทางอีเมล์ที่สมัครเข้ามา)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมงาน : ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และสนใจทำงานด้านการบริบาลที่ประเทศญี่ปุ่น หรือผู้ที่ชื่นชอบประเทศญี่ปุ่น และต้องการหาโอกาสเพื่อเดินทางไปทำงาน รับจำนวนจำกัด 80 ที่นั่ง

หัวข้อ และประเด็นในงานสัมมนา : ภายในงานสัมมนาจะมีการอธิบายเกี่ยวกับอาชีพงานบริบาล รวมถึงมีการไลฟ์สดร่วมกับคนไทยที่ทำงานกับอยู่ ณ สถานบริบาลในประเทศญี่ปุ่น และมีการถามตอบ ข้อสงสัยท้ายชั่วโมง

ประเด็นที่จะพูดคุยในงานสัมมนา

-แนะนำเสน่ห์ของประเทศญี่ปุ่น

-แนะนำสถานการณ์ ภาพรวมปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น

-เหตุผลว่าทำไมประเทศญี่ปุ่นถึงต้องการอาชีพงานบริบาล

-แนะนำเกี่ยวกับงานบริบาลของประเทศญี่ปุ่น(เช่น ขั้นตอนการทำงานมีอะไรบ้าง, การฝึกงาน เป็นต้น)

-แนะนำระบบแรงงานทักษะเฉพาะทาง

-แนะนำข้อมูลที่จำเป็นต่อการสอบ เช่น วิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น

-ถาม-ตอบข้อสงสัย

※ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้วันจัดงานสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลผ่านเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล์ที่สมัครเข้ามาให้ทราบก่อนล่วงหน้า

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา สามารถส่งข้อมูลการลงทะเบียนได้ที่อีเมล์ด้านล่างนี้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท Media Presto Co., Ltd.

อีเมล์ arucha.p@media-presto.com เบอร์โทรศัพท์ 093-250-2654

หรือลงทะเบียนผ่านลิ้งค์ด้านล่าง https://forms.gle/6ZyeE8Uyky5EEz5k6

 

byฝ่ายบรรณาธิการ WOM JAPAN