ยูนิเซฟ ร่วมกับ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ เปิดตัวแคมเปญ “เด็กทุกคนอ่านได้ – Every Child Can Read”

ยูนิเซฟ ร่วมกับ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ เปิดตัวแคมเปญ

“เด็กทุกคนอ่านได้ – Every Child Can Read”

รณรงค์เพื่อเด็กไทยมีหนังสืออ่าน เสริมสร้างรากฐานการเรียนรู้

            จากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติโดยการสนับสนุนของยูนิเซฟในปี 2558-2559 พบว่า มีเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปีถึง 6 ใน 10 คน มีหนังสือเด็กอยู่ที่บ้านไม่ถึง 3 เล่ม ส่วนเด็กที่มีหนังสือเด็กอยู่บ้านมากกว่า 10 เล่มนั้น มีเพียงร้อยละ 14 เท่านั้น สะท้อนให้เห็นว่ายิ่งเด็กมาจากครอบครัวที่ขาดแคลน ก็ยิ่งเข้าถึงหนังสือได้น้อยลงและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้บริหารเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์  จึงเปิดตัว แคมเปญเด็กทุกคนอ่านได้Every Child Can Read เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนเล็งเห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือ อันเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ พร้อมเดินหน้าโครงการ ‘ห้องสมุดเคลื่อนที่’ มุ่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนหนังสือเด็กในบ้าน และการขาดทักษะอ่านเขียนของเด็กในครอบครัวที่ยากจนและอยู่ในถิ่นทุรกันดาร และร่วมสนับสนุนกิจกรรม อ่านสัปดาห์ละเล่ม (A Book A Week) ในโรงเรียนนำร่อง โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอานันท์ ปันยารชุน ทูตสันถวไมตรี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เป็นประธานในพิธีพร้อมเชิญ นิชคุณ หรเวชกุล Friend of UNICEF มาร่วมเผยถึงความรักในการอ่านและร่วมพูดคุยกับนักเรียนในโครงการ และคุณครูบรรณารักษ์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา

ท่านอานันท์ ปันยารชุน ทูตสันถวไมตรี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

ท่านอานันท์ ปันยารชุน ทูตสันถวไมตรี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “การอ่านมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะทางการรับรู้ของเด็กได้อย่างมหาศาล อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในอนาคต การอ่านช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กได้เป็นอย่างดี อีกทั้งช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสาร ต่อยอดสู่การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และยังช่วยให้เด็กมีสมาธิที่ดีขึ้น หนังสือเล่มแรกๆ ที่สนุกสนานและดึงดูดใจเด็กๆ จะมีส่วนสำคัญให้มีนิสัยรักการอ่านเมื่อเติบโตขึ้น ยิ่งเด็กได้อ่านหนังสือมาก ทักษะการอ่านก็จะได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย การส่งเสริมการอ่านและสนับสนุนความเท่าเทียมในการอ่านจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมควรตระหนักถึงความสำคัญ”

นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

            นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีนโยบายในการยกระดับการศึกษาของเด็กไทยให้มีความเท่าเทียม ซึ่งเป็นเวลาเกือบ 20 ปี ที่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทลจำกัด ได้ร่วมกับ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดกิจกรรมระดมทุนนำเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ส่งมอบเงินที่ลูกค้าร่วมบริจาคให้กับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย รวมกว่า 37 ล้านบาท พร้อมส่งมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่รวมทั้งสิ้น 5 คัน เพื่อสนับสนุนการทำงานของยูนิเซฟที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตของเด็ก ๆ ในประเทศไทย เพื่อให้เด็กไทยมีโอกาสทางการศึกษาได้อ่านและเข้าถึงหนังสือที่เหมาะสมกับวัย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางการเรียนรู้ของเด็ก       อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงทางการศึกษาที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

            นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “การอ่านทำให้เด็กมีความฉลาดทางสติปัญญามากขึ้นและยังช่วยพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ โครงการเด็กทุกคนอ่านได้ – Every Child Can Read เป็นโครงการที่ยูนิเซฟได้ร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาเพื่อเข้าถึงเด็กและโรงเรียน ด้วยกิจกรรมการอ่านอันพัฒนาไปสู่นิสัยรักการอ่าน  เราตั้งใจที่จะจัดหาหนังสือเด็กที่เหมาะสมตามช่วงอายุ หนังสือที่มีสาระน่าสนใจ รวมทั้งเอกสารการอ่านให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีหนังสือไม่กี่เล่มหรือไม่มีหนังสือเลย โครงการนี้ยังครอบคลุมไปถึงการจัดอบรมแก่ครู ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และครอบครัว เพื่อพัฒนาทักษะการสอนให้เด็กได้มีพัฒนาการทางการเรียนรู้ของเด็กได้ดียิ่งขึ้น ยูนิเซฟต้องการที่จะให้การอ่านนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาในประเทศไทย”

ไฮไลต์ของงาน โดย นิชคุณ หรเวชกุล Friend of UNICEF ได้ร่วมพูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนห่างไกล และร่วมรณรงค์การสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่เด็กรุ่นใหม่

บรรยากาศภายในงานคับคั่งไปด้วยผู้ปกครอง เด็กนักเรียน ที่รักการอ่าน ร่วมสมทบทุนบริจาคสนับสนุนโครงการ พร้อมร่วมทำกิจกรรมประดิษฐ์สมุดทำมือ, กิจกรรมแต่งกายชุดคอสเพลย์เลียนแบบตัวละครในวรรณกรรมสำหรับเด็กที่ชื่นชอบ และรับชมละครเวทีส่งเสริมการอ่าน ก่อนจะถึงช่วงไฮไลต์ของงาน โดย นิชคุณ หรเวชกุล Friend of UNICEF ได้ร่วมพูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนห่างไกล และร่วมรณรงค์การสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่เด็กรุ่นใหม่ อีกทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ

สมจิตต์ กิจประเสริฐ ครูบรรณารักษ์ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ตัวแทนครูในโครงการ

ด้าน สมจิตต์ กิจประเสริฐ ครูบรรณารักษ์ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กล่าวว่า “รู้สึกดีใจและขอบคุณ ยูนิเซฟ พร้อมด้วย เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ที่ได้ทำโครงการ เด็กทุกคนอ่านได้ – Every Child Can Read ซึ่งนอกจากจะเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กไทยทั่วประเทศรักการอ่านหนังสือแล้ว ยังมีกิจกรรมจัดขึ้นอย่างหลากหลายกับโรงเรียนที่ร่วมโครงการ ซึ่งมีออกแบบกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ มีความสนุกสนานและท้าทายเพื่อกระตุ้นให้เด็กๆ  ให้รักการอ่าน การอ่านหนังสือช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับเด็กนักเรียน”

น้องเนย-เด็กหญิงอุษา ดวงทองทิพย์ และ น้องวิน-เด็กชายสุรีวัฒน์ คำหงษา ตัวแทนเด็กนักเรียน ในโครงการ

ส่วน น้องเนย-เด็กหญิงอุษา ดวงทองทิพย์ อายุ 13 ปี มัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                 จ.กรุงเทพฯ บอกว่า “ชอบอ่านหนังสือหลากหลายประเภท นอกจากหนังสือเรียน ก็ชอบอ่านนวนิยาย และหนังสืออ่านนอกเวลา  นอกจากจะสนุกแล้วยังได้ความรู้ โดยได้ร่วมทำกิจกรรม อ่านสัปดาห์ละเล่ม กับเพื่อนในห้องเรียน โดยจะนำข้อคิดหรือคติสอนใจที่ได้จากหนังสือที่อ่าน โพสท์ลงเฟซบุค และติดแฮชแทก #อ่านสัปดาห์ละเล่ม เพื่อเชิญชวนให้คนอื่นๆ ให้มาอ่านหนังสือ

และ น้องวิน-เด็กชายสุรีวัฒน์ คำหงษา อายุ 7 ปี ประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนบ้านหนองบัว จ.เลย เล่าว่า “ตั้งแต่มีรถห้องสมุดเคลื่อนที่เข้าไปที่โรงเรียน ก็มีหนังสือหลายประเภทนอกจากหนังสือเรียนให้อ่านเพิ่มมากขึ้น          ผมชอบอ่านหนังสือนิทานที่มีภาพสวยๆ หรือหนังสือคำศัพท์ที่มีภาพการ์ตูน นอกจากจะอ่านสนุกไม่เบื่อแล้ว ยังได้ความรู้ที่สามารถจำไปใช้ได้อีกด้วย”

            ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนแคมเปญ Every Child Can Read ได้ ผ่านบริการ CenPay ณ จุดแคชเชียร์ และ กล่องบริจาค ที่ร้านเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ , ท็อปส์ มาร์เก็ต , ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ และ       ท็อปส์ เดลี่ ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 31 สิงหาคม 2565” ร่วมแคมเปญ Every Child Can Read ได้แล้ววันนี้ ผ่านกิจกรรม #อ่านสัปดาห์ละเล่ม ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่แฟนเพจ TopsThailand หรือ  www.unicef.or.th/abookaweek

byฝ่ายบรรณาธิการ WOM JAPAN