Job

ไม่เลือกงาน ไม่ยากจน “พนักงานความสะอาดบ้านผู้เสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยว” อาชีพที่กำลังมาแรง

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ การทำงานที่แข่งขันกับเวลา บีบบังคับให้ผู้คนกระโจนเข้าสู่วัฏจักรของการทำงาน กิน นอน ทำงาน กิน นอน วนลูปไปอย่างไม่มีที่สิ้นส..