4 บริษัทยักษ์ใหญ่ร่วมกันจับมือ เปิดตัวร้านจำหน่ายสินค้าอาหารสดนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นในชื่อ 47 Fresh Form JAPAN

Yamato Group จับมือกับ ห้างสรรพสินค้า Bangkok Tokyu , บริษัท Live Inc. และบริษัท Mediator ก่อตั้งร้านจำหน่ายสินค้าอาหารสด ส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นในชื่อร้าน “47 Fresh From JAPAN” ณ ห้างสรรพสินค้า Tokyu Paradise Park ศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา โดยที่ทั้ง 4 บริษัทจะดำเนินการครอบลุมตั้งแต่การจัดหาสินค้า นำเข้าส่งออก และขนส่งสินค้าาอาหารสดจากญี่ปุ่น ส่งตรงถึงหน้าร้าน 47 Fresh From JAPAN เพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทยได้บริโภคสินค้าที่มีความสะอาด และมีโภชนาการที่ดี และยังเป็นบริการที่ครอบคลุมทำให้ผู้ประกอบการญี่ปุ่นสามารถส่งออก และขยายช่องทางการจัดจำหน่ายได้อย่างง่ายดาย

(จากซ้ายไปขวา) นายทาคาชิ ฮายาโนะ CEO PT Retail Corporation Limited /นายทาคาชิ เซเกะ CEO Live Inc. /นายกันตธร วรรณวสุ CEO Mediator Co.,Ltd. /นายคัทสึฮิโกะ อุเมะทสึ Director & Chairman Yamato Global Logistics Japan Co., Ltd,

 

จุดเริ่มต้นของโครงการ

ตั้งแต่รัฐบาลยกเว้นวีซ่าเพื่อเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับชาวไทยนั้น จำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่ไปญี่ปุ่นก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ความนิยมในการบริโภคอาหารญี่ปุ่นก็มีมากขึ้น อีกทั้งกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นหลายร้านก็เข้ามาเปิดกิจการในไทย ทำให้ความต้องการในการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยก็มีอัตราสูงขึ้นเช่นกัน

ในขณะเดียวกัน.. การขยายช่องทางจัดจำหน่ายวัตถุดิบจากประเทศญี่ปุ่นก็มีอุปสรรคหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนนำเข้าที่ซับซ้อน หรือการจัดหาแหล่งจัดจำหน่าย อุปสรรคด้านภาษา เป็นต้น ทำให้มีหลายผู้ประกอบการล้มเลิกความพยายามไป จึงเป็นที่มาของความร่วมมือทั้ง 4 บริษัทนี้ เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการจำหน่ายและส่งเสริมการส่งออกสินค้าของเกษตรกรชาวญี่ปุ่น

 

 

 

byฝ่ายบรรณาธิการ WOM JAPAN