ใจป้ำได้อีก เมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมจ่าย 3 ล้านเยนหากใครย้ายถิ่นฐานออกจากโตเกียว!??

หลังประสบปัญหาประชากรหนาแน่นมานาน ในที่สุดรัฐบาลญี่ปุ่นก็เตรียมพิจารณามอบเงินจำนวน 3 ล้านเยน (870,000 บาท) เพื่อจูงใจให้ประชาชนย้ายออกจากเมืองหลวง ลดความแออัด และช่วยเพิ่มประชากรกระจายไปยังเมืองขนาดเล็กและกลางทั่วประเทศ เนื่องจากปัจจุบันโตเกียวมีประชากรอาศัยอยู่กว่า 38 ล้านคน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าหนาแน่นมากเมื่อเทียบกับพื้นที่ราว 2,200 ตร.กม.

โดยโครงการนี้จะให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ที่ย้ายออกจาก 23 เขตของกรุงโตเกียวที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่นที่สุด ซึ่งรัฐบาลจะเสนอเงินจำนวน 3 ล้านเยน หรือ 870,000 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการย้ายข้าวของและหาที่อยู่ใหม่ในเมืองอื่น ถึงจะดูไม่มากมายนักสำหรับค่าครองชีพบ้านเขา แต่เมื่อเทียบแล้ว เงินจำนวนนี้เท่า ๆ กับเงินเดือนทั้งปีของพนักงานออฟฟิศหน้าใหม่ในญี่ปุ่นเลยทีเดียว

โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของรัฐบาลญี่ปุ่น ที่ได้ใช้ความพยายามมานานในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนย้ายออกจากเมืองหลวง อีกทั้งยังเป็นการช่วงพัฒนาพื้นที่แหล่งเสื่อมโทรมนอกเขตเมืองให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งภายใต้โครงการที่เรียกว่า "การฟื้นฟูภูมิภาค" (revitalization of regions) แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จมากนัก เพราะยังขาดแรงจูงใจและสิทธิประโยชน์ด้านอื่น ๆ

ตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของแผนล่าสุด ยังไม่ทราบว่าจะใช้หลักเกณฑ์ใดระบุว่าใครจะได้เงินบ้าง และมีความเป็นไปได้ว่าแค่เพียงย้ายไปอยู่ในโซนขอบเมืองโตเกียวที่อยู่ติดกับ 23 เขตนี้ก็อาจจะเข้าเงื่อนไขได้ แต่ถ้านโยบายดังกล่าวนี้เป็นจริง คาดว่าจะถูกบังคับใช้ในปีหน้า

อย่างไรก็ตามด้านนางยูริโกะ โคอิเกะ ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว กลับกังวลว่าแผนนี้อาจจะส่งผลกระทบในด้านลบมากกว่า และได้เสนอกลับไปทางรัฐบาลญี่ปุ่นว่า แทนที่จะทำเช่นนี้ ควรพัฒนาจังหวัดอื่น ๆ ให้เจริญและน่าอยู่ขึ้นด้วย

 

แหล่งที่มา : qzblog.esuteru

FOLLOW US ON
FACEBOOK