Takayama-Hokuriku Area / Ise-Kumano Area Pass สองพาสใหม่เริ่มใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2015 นี้

JR-Central กับ JR-West ได้เปิดตัวพาสใหม่ 2 พาสด้วยกัน คือ Takayama-Hokuriku Area Tourist Pass และ Ise-Kumano Area Tourist Pass โดยเปิดให้ใช้ได้วันแรกในวันที่ 1 กรกฎาคม 2015 (พุธ) นี้

Untitled-2

Takayama-Hokuriku Area Tourist Pass • 5 วันต่อเนื่อง

ผู้ใหญ่ : 13,500 เยน | เด็ก : 6,750 เยน ( 6 – 11 ปี )

เป็นพาสที่ใช้เดินทางระหว่างเมืองโอซาก้ากับเมืองนาโงย่า โดยใช้เส้นทางการเดินผ่านทางส่วนของภูมิภาคโฮคุริคุ ซึ่งจะผ่านจังหวัดโอซาก้า เกียวโต ชิงะ ฟุคุอิ อิชิคาว่า โทยาม่า กิฟุ และจังหวัดนาโกย่า นอกจากนี้พาสนี้ยังสามารถใช้ในการนั่งรถบัสไปยังชิราคาวะโกะได้อีกด้วย แถมยังสามารถใช้พาสนี้ในการนั่งรถไฟโฮคุริคุชินคันเซนระหว่างเมืองโทยาม่ากับเมืองคานาซาว่าในจังหวัดอิชิคาว่าได้ด้วยเช่นกัน แต่จะไม่สามารถใช้ในการสำรองที่นั่งได้

พาสนี้จะคล้ายกับพาสก่อนหน้านี้ โดยที่มีการเดินทางระหว่างคานาซาว่ากับโทยาม่าเพิ่มขึ้นมา

Untitled-3

Ise-Kumano Area Tourist Pass • 5 วันต่อเนื่อง • ต้องเริ่มเดินทางจากนาโกย่าเท่านั้น

ผู้ใหญ่ : 10,500 เยน | เด็ก : 5,250 เยน ( 6 – 11 ปี )

เป็นพาสใหม่ที่ใช้เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดมิเอะและวาคายาม่า โดยพาสนี้จะรวมค่าเดินทางด้วยรถบัสในส่วนต่างๆอีกด้วย แต่จะต้องเริ่มเดินทางจากสถานีนาโกย่าเท่านั้น เส้นทางนี้จะผ่านสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆหลายแห่ง เช่น ศาลเจ้าอิเสะ (Ise Shrine) หรือคุมาโนะ โคโดะ (Kumano Kodo) เป็นต้น

 

ส่วนวิธีการซื้อนั้นจะต้องซื้อจากเอเจนซี่ทัวร์ต่างๆภายนอกประเทศญี่ปุ่นก่อน แล้วจึงไปแลกพาสที่ญี่ปุ่นอีกทีหนึ่ง

รายชื่อเอเจนซี่ต่างๆที่คาดว่าจะสามารถติดต่อขอซื้อพาสนี้ได้ (ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ) http://touristpass.jp/common/pdf/ASIA/thailand.pdf

 

ส่วนรายละเอียดอื่นๆสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ touristpass.jp

FOLLOW US ON
FACEBOOK
TAGS