4 วัด และศาลเจ้าชื่อดังที่คนญี่ปุ่นนิยมมาขอพรในวันปีใหม่

การไหว้พระขอพรในวันปีใหม่ ชาวญี่ปุ่นจะเรียกกันว่า  “ฮัตสึโมเดะ”  ซึ่งจะเป็นช่วงวันที่  1-3 มกราคม หลายคนจะเข้าวัดเพื่อสวดมนต์และโยนเหรียญหน้าศาลเจ้าเพื่อขอพรและจะนำโอมาโมริ (เครื่องราง) อันเก่าไปฝากที่ศาลเจ้าเพื่อทำลายและซื้อเครื่องรางชิ้นใหม่  โดยสาวๆ ก็จะแต่งกิโมโนสวยๆ มาไหว้พระกัน ใครไปญี่ปุ่นช่วงนี้ลองไป 4 ศาลเจ้าที่เราจะแนะนำ  ซึ่งแต่ละแห่งก็มีชื่อเสียงในด้านการขอพรที่แตกต่างกันออกไป

1.ศาลเจ้าเมจิ

ศาลเจ้านี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่องค์จักรพรรดิเมจิและพระมเหสี “จักรพรรดินีโชเก็ง” และเป็นศาลเจ้าในญี่ปุ่นที่มีคนมาสักการะเป็นจำนวนมากที่สุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนานถึง 34 ปี   มีผู้คนเดินทางมาสักการะเป็นจำนวนมาก ประมาณ 3 ล้านคน เพื่อมาส่วนมนต์แรกของปี (hatsumode) นอกจากนี้ยังเป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงในการจัดงานแต่งงานแบบชินโตดั้งเดิม ที่สำคัญโด่งดังเรื่องขอพรด้านความรัก มีคู่รักหลายคู่มาจัดพิธีที่วัดนี้ด้วย 

2.ศาลเจ้าดาไซฟุ

ศาลเจ้าดาไซฟุ จ. ฟุคุโอกะ  มีผู้มาไหว้พระขอพรปีใหม่ถึง 2 ล้านคนต่อปี   ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2134 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ มิชิซาเนะ ซึงะวาระ นักปราชญ์และกวีเอกของญี่ปุ่นในสมัยเฮอัน และเพราะเป็นศาลเจ้าที่สร้างเพื่ออุทิศแด่ผู้เป็นปราชญ์  ทำให้ได้รับความนิยมในหมู่นักเรียนที่กำลังเตรียมสอบ ก่อนหน้านี้ดาไซฟุเคยถูกใช้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่นและชาติเอเชีย  ใครอยากสอบผ่านต้องมาขอพรที่วัดนี้เพื่อเป็นสิริมงคล

3.วัดนาริตะซัง ชินโชจิ

วัดประจำเมืองนาริตะ  จ. ชิบะ  เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม  ในวันขึ้นปีใหม่จะเต็มไปด้วยผู้คนที่มาขอพร เกือบ 3 ล้านคน  ภายในก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดียที่ยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบญี่ปุ่นเอาไว้  ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาขอพรจากหลวงพ่อ “ฟุโดเมียว ”(เทพเจ้าแห่งไฟ) อันศักดิ์สิทธิ์ และขึ้นชื่อในเรื่องขอพรให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ  จุดเด่นอีกอย่างคือ ประตูทางเข้าที่มีชื่อว่า โซมง ที่สร้างขึ้นในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,070 ปี

4.ศาลเจ้าสุมิโยชิ

เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น จ. โอซาก้า  สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 3 มีสถาปัตยกรรมเฉพาะตัว เรียกว่า สุมิโยชิ-ซึคุริ   ซึ่งไม่เหมือนกันรูปแบบศาลเจ้าของที่อื่นๆในเอเชีย  จุดเด่นอยู่ที่สะพานโค้งสีแดง  นอกจากนี้บริเวณศาลสุมิโยชิ ไทฉะ ยังมีหินที่กระจัดกระจายโดยทั่ว  เชื่อกันว่าหากผู้ใดสามารถรวบรวมหินที่เขียนอักษร “โกะ(五)” “ได(大)” “ริกิ(力)” ไว้ได้ จะสามารถนำไปทำเป็นเครื่องราง  “โกะไดริกิ” ที่จะบันดาลพรต่างๆ ให้สมดังปรารถนา  ทุกปีศาลเจ้าแห่งนี้จะมีการจัดมากมายยิ่งช่วงปีใหม่จะมีผู้คนกว่า 2 ล้านคนเดินทางมาเพื่ออธิษฐานขอพร โดยเฉพาะเรื่องการงาน

 

 

แหล่งที่มาและภาพประกอบ : https://goo.gl/zWjLXt

 

FOLLOW US ON
FACEBOOK