10 เทศกาลสำคัญของญี่ปุ่นที่ยูเนสโกเพิ่งประกาศว่าเป็นวัฒนธรรมอันมีค่าของโลกที่ประเมินค่าไม่ได้

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้เสนอชื่อ 10 เทศกาลพื้นเมืองชื่อดังของญี่ปุ่นให้ยูเนสโก (UNESCO) เพื่อขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ประเมินค่าไม่ได้

ได้มีการเสนอ Raiho-shin, ritual visits of deities in masks and costumes และ 10 แห่งที่นำเสนอก็ได้รับการขึ้นทะเบียนสำเร็จเป็น Intangible Cultural Heritage หรือ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ไปในที่สุด

ซึ่งจุดเด่นของทั้ง 10 เทศกาลมาจาก 8 จังหวัดทั่วประเทศ คือ คนที่สวมหน้ากากและเครื่องแต่งกายของเหล่าทวยเทพตามความเชื่อของชาวบ้านแต่ละท้องถิ่น และถือว่าเป็นแผนการส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวให้ทันกับช่วงการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกที่โตเกียวอีกด้วย ซึ่งเทศกาลดังกล่าว ได้แก่

เทศกาล “โอกะ โนะ นามาฮาเงะ” แห่งเมืองโอกะ จังหวัดอาคิตะ

เทศกาล “โยชิฮามะ โนะ สุเนะคะ” เมืองโอฟุนะโตะ จังหวัดอิวะเทะ

เทศกาล “โยเนะคาวะ โนะ มิซุคาบุริ” จังหวัดมิยางิ

เทศกาล “ยูซะ โนะ อะมาฮะเงะ” เมืองยูซะ จังหวัดยามากาตะ

เทศกาล “โนโตะ โนะ อะมาเมะฮาหงิ” แห่งโนโตะ จังหวัดอิชิกาว่า

เทศกาล “มิชิมะ โนะ คาเสะโดริ” จังหวัดซากะ

เทศกาล “โคชิคิจิมะ โนะ โทชิดง” จังหวัดคาโกชิม่า

เทศกาล “ซัทสึมะ อิโอจิมะ โนะ เมนดง” จังหวัดคาโกชิม่า

เทศกาล “อะคุเสะคิจิมะ โนะ โบเซะ” จังหวัดคาโกชิม่า

เทศกาล “มิยาโกะจิมะ โนะ แพนตู” จังหวัดโอกินาว่า

 

แหล่งที่มาเรื่องและภาพ : manabi-japan

FOLLOW US ON
FACEBOOK