ไปชมซากุระบานที่ Shizunai Sakura Festival 2018 ที่ฮอกไกโด

ฮอกไกโดเป็นโซนที่ซากุระบานช้าที่สุด ดังนั้นถ้าใครพลาดชมซากุระในภูมิภาคอื่นๆ ให้มาเก็บตกที่นี่ได้เพราะจะบานช้ากว่าโตเกียว 1 เดือน จะเริ่มบานตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน- กลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งก็มีจุดชมซากุระสวยๆ อยู่หลากหลาย แต่ที่จะแนะนำต่อไปนี้คือ ถนนซากุระ Shizunai Nijukken เมืองฮิดากะ เป็นถนนสายซากุระที่มีความยาว 7 กิโลเมตร ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 ถนนที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นในการชมซากุระของญี่ปุ่นและเป็นหนึ่งในมรดกของฮอกไกโด มีคนมาดูดอกซากุระประมาณ 2 แสนคนต่อปี มีต้นซากุระทั้งหมด 3,000 ต้น และเป็นถนนที่มีต้นซากุระมากที่สุดในญี่ปุ่น

นอกจากนี้ยัง มี Shizunai Sakura Festival ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และยังมีร้านอาหารอร่อยๆ มาออกร้านมากมายด้วย

วิธีเดินทาง ขึ้นรถไฟสาย JR Hadaka Line มาลงที่สถานี Nikappu

EVENT INFORMATION
DATE 01.05.2018 - 15.05.2018
PLACE Shizunaitahara to Shizunaimisono, Shinhidaka-cho, Hidaka-gun, Hokkaido 056-0144

FOLLOW US ON
FACEBOOK