ประเทศญี่ปุ่นเตรียมเก็บภาษีนักท่องเที่ยวขาออกคนละ 1,000 เยนในปีหน้า

จากการเติบโตอย่างรวดเร็วทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2560 ที่ผ่านมามีตัวเลขผู้เดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นสูงถึง 28 ล้านคน พร้อมกับมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 49 ล้านคนในปี 2563

ทางการญี่ปุ่นจึงได้มีนโยบายเตรียมเก็บภาษีจากผู้ที่เดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นทางอากาศและทางเรือ ในชื่อ “Sayonara Tax” คนละ 1,000 เยน (300 บาท) โดยจุดประสงค์นั้นก็เพื่อนำเงินส่วนนี้มาพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เช่นการเพิ่มความรวดเร็วในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพิ่มป้ายข้อมูลในภาษาต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสนามบินและสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศ

โดยภาษี Sayonara Tax นี้จะเริ่มเก็บอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 มกราคม 2562 โดยมีการคาดการณ์ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากภาษีส่วนนี้ประมาณ 45,000 ล้านเยน หรือประมาณ 13,500 ล้านบาท โดยประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่ประเทศแรกในโลกที่มีการเก็บภาษีในลักษณะนี้ แต่ประเทศอื่นๆ เช่น ออสเตรเลีย ก็มีการเก็บภาษีนักท่องเที่ยวขาออกจำนวน 1,500 บาท และเกาหลีใต้จำนวน 300 บาท

ข้อยกเว้นของการเก็บภาษี Sayonara Tax มีอยู่ 2 ประเภท คือจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีนี้สำหรับนักท่องเที่ยวที่แวะต่อเครื่องในประเทศญี่ปุ่นภายใน 24 ชั่วโมง รวมถึงยกเว้นสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี

สำหรับนักท่องเที่ยวแล้ว อาจฟังดูน่ากังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเดินทาง แต่ถ้ามองในภาพรวมแล้ว เงินส่วนนี้ก็ถูกนำมาช่วยพัฒนาความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวของเราโดยตรง จากที่เคยต้องต่อแถวยาวๆ ในการตรวจคนเข้าเมือง หรือหลงทางกับป้ายบอกทางที่มีแต่ภาษาญี่ปุ่น หลังจากนี้เราคงได้ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างสนุกและสะดวกสบายขึ้นอย่างแน่นอน

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : express.co.uk

ภาพประกอบจาก : pixabay

FOLLOW US ON
FACEBOOK