ไปชมความงดงามของเทศกาลแสงไฟในป่า ณ ศาลเจ้าชิโมกาโมะ ที่ได้ครีเอทีฟ TeamLab ระดับเทพมาสร้างสรรค์ผลงานเองกับมือ

ศาลเจ้าชิโมกาโมะ หนึ่งในอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ 17 อย่างของเมืองเกียวโตโดย UNESCO จะจัด เทศกาลแสงไฟในป่าทาดาสุ (Light Festival in Tadasu no Mori) ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม - 2 กันยายน 2018  เวลา 18:30 – 22:00  น.

ศาลเจ้าชิโมกาโมะตั้งอยู่ที่ชายป่า รู้จักกันในชื่อว่า ทาดะสุ โนะ โมริ คนญี่ปุ่นเชื่อว่าป่าแห่งนี้จะคอยปกป้องเมืองเกียวโตจากภัยอันตราย ตั้งอยู่ระหว่าง แม่น้ำ Kamo และแม่น้ำ Takano เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเกียวโตซึ่งเป็นสถานที่สักการะบูชาตั้งแต่สมัยโบราณ และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในปี 1994 โดย UNESCO งานนี้ได้กลุ่มศิลปินในนาม TeamLab ที่เชี่ยวชาญในด้านโปรแกรมเมอร์, วิศวกร, CG animators, นักคณิตศาสตร์, สถาปนิกมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยเทคโนโลยีไฟประดับ

ภายในเทศกาลจะประกอบด้วยผลงานศิลปะอย่าง Resisting and Resonating Ovoids and Forest – Forest of Tadasu at Shimogamo Shrine เป็นการประดับไฟตามต้นไม้ที่อยู่สองฝั่งตลอดทางเดินไปสู่ศาลเจ้า ซึ่งจะสะท้อนเสียงเป็นท่วงทำนองตามการเคลื่อนไหว และ Resonating Spheres หรือลูกกลมสะท้อนเสียง

 

แหล่งที่มาเรื่องและภาพ : team-lab, moshimoshi-nippon

FOLLOW US ON
FACEBOOK