มาดูผลสำรวจออนไลน์ คนรุ่นใหม่ที่ญี่ปุ่นมองประเทศของพวกเขาเป็นอย่างไร

ญี่ปุ่น คือหนึ่งในประเทศที่มีเอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร หลายคนมีความภาคภูมิใจในประเทศของตน แล้วในสายตาคนรุ่นใหม่ของญี่ปุ่นล่ะ เขาคิดยังไงกับประเทศตัวเอง

ผลการสำรวจออนไลน์กลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 17 – 19 จำนวน 1,000 คน ของมูลนิธิสมาคมการกุศลนิปปอน (Philanthropic organization Nippon Foundation) ได้เปิดเผยผลสำรวจที่น่าสนใจนี้

 

ประเทศญี่ปุ่นดีหรือไม่

มีหลากหลายเหตุผลที่บอกว่าญี่ปุ่นยอดเยี่ยม กว่าครึ่งให้เหตุผลว่า ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สงบ พลเมืองมีอิสรเสรี เหตุผลอื่น ๆ เช่น ความปลอดภัย, คุณภาพน้ำดี, มาตรการการป้องกันอันตรายจากไข้หวัดใหญ่ที่ยอดเยี่ยม และความเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นทางด้านความมั่งคั่งของอาหารแสนอร่อย

ในขณะที่ 6.7 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ที่ไม่ชอบญี่ปุ่น ให้เหตุผลว่าเพราะความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และการกีดกันทางเพศ เป็นต้น

 

เมื่อถามว่านึกถึงญี่ปุ่น นึกถึงอะไร นี่คือ 5 สิ่งที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นในความคิดของคนรุ่นใหม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 

สิ่งที่ญี่ปุ่นบกพร่อง 5 อันดับแรก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 

คุณปรารถนาที่จะไปอยู่ต่างประเทศหรือไม่

 

ถ้าปรารถนาจะไปอยู่ต่างประเทศ เพราะอะไรถึงอยากไป และนี่คือ 5 เหตุผลยอดฮิต (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 

ถ้าไม่ปรารถนาจะไปอยู่ต่างประเทศ เพราะอะไรถึงไม่อยากไป และนี่คือ 5 เหตุผลยอดฮิต (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 

ผลการสำรวจดังกล่าว ทำให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดของคนรุ่นใหม่ในญี่ปุ่นที่มีต่อประเทศของตน คนรุ่นใหม่รู้ตัวดีทีเดียวว่าประเทศของพวกเขามีจุดแข็งและจุดอ่อนอะไรบ้าง การตระหนักรู้ เมื่อเกิดปัญหาจะสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

ที่มา : https://soranews24.com/

รูปภาพประกอบ : pexels.com

FOLLOW US ON
FACEBOOK