ไปเที่ยวก็อุ่นใจ ตอนนี้ญี่ปุ่นมีบริการสายด่วนอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวต่างชาติถึง 5 ภาษา รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วย

เวลาไปท่องเที่ยวญี่ปุ่น บางทีก็พบปัญหาติดขัดเพราะสื่อสารกันไม่เข้าใจ แต่ต่อไปนี้หายห่วงได้ เพราะศูนย์กิจการผู้บริโภคแห่งชาติของญี่ปุ่นเริ่มให้บริการสายด่วนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อาจประสบปัญหาต่าง ๆ มาตรการดังกล่าวนี้มีขึ้นเพื่อรองรับกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในญี่ปุ่นมากในแต่ละปี และแม้จะมีหน่วยงานคอยช่วยเหลือ กลับยังรับมือกับปัญหาได้ไม่ทั่วถึงเท่าไหร่

สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคของญี่ปุ่นจึงจัดทำสายด่วนขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติในเรื่องเหล่านี้ โดยติดต่อที่เบอร์ 03-5449-0906 เปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 10:00 – 16:00 น. มีบริการแปลภาษาต่างประเทศ 5 ภาษาด้วยกันคือ อังกฤษ เกาหลี จีน ไทย และเวียดนาม แต่จะไม่ให้บริการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการของญี่ปุ่น รวมทั้งช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม - 3 มกราคม

และไม่สามารถให้คำปรึกษานอกเหนือจากเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ข้อมูลการท่องเที่ยว, ทำของหาย, ลืมสัมภาระ, อุบัติเหตุ อุบัติภัย, เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ เพราะไม่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์กิจการผู้บริโภคแห่งชาติ

 

แหล่งข้อมูล : http://www.kokusen.go.jp/tourists/index.html

FOLLOW US ON
FACEBOOK