ญี่ปุ่นวางแผนจะติดตั้ง wifi ฟรีให้บริการบนรถไฟชินคันเซ็นทุกสายภายในเดือนมีนาคม ปี 2019

ถือเป็นข่าวดีสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปญี่ปุ่นจริงๆ ค่ะ เมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นเสนอแผนปฏิบัติงานประจำปีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในแผนโครงการให้บริการ wifi ฟรีบนรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นทุกสายให้ได้ภายในสิ้นเดือนมีนาคม ปี 2019 รวมอยู่ด้วยค่ะ จุดมุ่งหมายของโครงการนี้ก็คือให้ความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่น แล้วก็ต้องการดึงดูดใจให้มีคนไปเที่ยวในพื้นที่ชนบทนอกเมืองใหญ่มากขึ้นพร้อมกันไปด้วย ส่วนปัญหาเรื่องสัญญาณการเชื่อมต่อถูกตัดเมื่ออยู่ในอุโมงค์ รัฐบาลก็มีความประสงค์จะแก้ปัญหานี้ให้ได้ภายในปี 2020 เช่นกันค่ะ

นอกจากนั้น ตามแผนที่วางไว้นี้นะคะ รัฐบาลก็จะพัฒนาระบบเกตที่สนามบินให้ใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่พูดภาษาต่างประเทศหลายๆ ภาษาประจำอยู่ตามสถานที่ให้บริการนักท่องเที่ยว อนุญาตให้พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ยืมงานศิลปะและงานฝีมือต่างๆ ที่เก็บอยู่ในพระราชวังอิมพีเรียลไปจัดแสดงได้มากขึ้น รวมทั้งให้ขยายการนำทัวร์เข้าไปเที่ยวชมสาธารณูปโภคขนาดใหญ่อย่างอุโมงค์ใต้ทะเลและอุโมงค์ระบายน้ำใต้ดิน

ญี่ปุ่นวางแผนบริการดี ๆ เอาไว้ขนาดนี้ การที่จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้เป็น 40 ล้านคนในปี 2020 เห็นทีจะได้ตามเป้าอย่างแน่นอนเลยค่ะ

 

แหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพ: japantimes

FOLLOW US ON
FACEBOOK
TAGS