เปิดตัวแผนประกันภัยป้องกันการ bully สำหรับบุตรหลานในญี่ปุ่น

รายงานการสำรวจตัวเลขการกลั่นแกล้งในโรงเรียนของญี่ปุ่น ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2017 สูงเป็นประวัติการณ์กว่า 414,378 กรณี ได้รับการยืนยันจากกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเอง ปัญหาดังกล่าวเป็นที่พูดถึงกันอย่างเป็นวงกว้าง ทั้งนักการศึกษาและผู้ปกครองต่างพยายามหาวิธีการแก้ไข แต่ถ้าการแก้ไขต้องใช้เวลาก็ขอป้องกันไปก่อน

บริษัท Yell บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เป็นที่แรกที่กล้าเปิดตัวโครงการประกันภัยสุดว้าว แผนประกันภัยป้องกันการบูลลี่สำหรับบุตรหลาน ถึงแม้จะแก้ไขที่ต้นเหตุไม่ได้ แต่ก็ป้องกันด้วยแผนการครอบคลุมค่าใช้จ่ายในทางกฏหมายหรือค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการกลั่นแกล้งภายในโรงเรียน

ค่าใช้จ่ายของแผนประกันภัยป้องกันการบูลลี่สำหรับบุตรหลาน อยู่ที่ 2,640 เยน (792 บาท) ต่อเดือน ทั้งนี้ ผู้ปกครองที่ซื้อประกันภัยดังกล่าว สามารถปรึกษานักกฎหมายจาก Yell ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ถ้าผู้ปกครองรู้สึกว่าบุตรหลานของท่านกำลังถูกกลั่นแกล้ง และต้องการศึกษาข้อกฎหมายสำหรับแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นักกฎหมายจะให้คำแนะนำว่าควรรวบรวมเอกสาร หลักฐานเพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างไร ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นให้โรงเรียนและผู้ปกครองลงมือหยุดการกลั่นแกล้งภายในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม

ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันว่าประกันภัยดังกล่าวจะทำให้การกลั่นแกล้งในโรงเรียนเพิ่มขึ้นหรือลดลง หากต้นเหตุที่แท้จริงยังไม่ถูกแก้ไข

ที่มา :https://soranews24.com, https://english.kyodonews.net

รูปภาพประกอบ : unsplash.com

FOLLOW US ON
FACEBOOK