ญี่ปุ่นเปิดหลักสูตรให้เด็กเรียนเขียนโปรแกรมตั้งแต่ ป.5 เพื่อรับมือกับปัญหาขาดแคลนแรงงานในอนาคต

รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศนโยบายให้วิชาโปรแกรมมิ่งกลายเป็นวิชามาตรฐานของเด็กนักเรียนชั้นประถม (เริ่มที่ ป.5) จะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2020 โดยจะประกอบไปด้วยสอนให้นักเรียนวาดรูปทรงเหลี่ยมต่าง ๆ ด้วยระบบดิจิทัล และเขียนคำสั่งง่าย ๆ ให้หลอดไฟ LED กะพริบ โดยเป้าหมายหลัก ๆ นั้นต้องการให้โปรแกรมการศึกษาสอดคล้องกับยุคสมัยของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของประเทศ และที่สำคัญสุดคือช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของญี่ปุ่น

โดยที่กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ได้รายงานสถิติคาดการณ์ว่า ในปี 2020 ญี่ปุ่นจะมีคนทำงานสายเทคโนโลยีจำนวน 290,000 คน และถ้าหากตลาดไอทีเติบโต ตลาดงานดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็น 590,000 คนในปี 2030 อย่างไรก็ตาม วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของวิชาไอทีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี 2012 และมีแผนขยายหลักสูตรดังกล่าวไปยังระดับมัธยมปลายในปี 2021

 

แหล่งที่มา : asia.nikkei

FOLLOW US ON
FACEBOOK