สังคมผู้สูงอายุเริ่มแล้ว รัฐบาลเลี้ยงดูคนแก่ไม่ไหว เลยเลื่อนเวลาเกษียณออกไปเป็น 65 ปี

ตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งประเทศญี่ปุ่นด้วย ซึ่งจำนวนประชากรวัยที่ไม่ต้องทำงานพุ่งสูงขึ้นมาก เป็นภาระสำหรับรัฐบาลที่ต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อมาใช้ช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยเลี้ยงสวัสดิการ หรือค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ในการดำรงชีวิต

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลแดนปลาดิบจึงวางแผนที่จะขยายช่วงเวลาที่จะเกษียณอายุการทำงานของประชาชนภายในประเทศออกไป จาก 60 ปี เป็น 70 ปี โดยเริ่มนำร่องโครงการในอีก 2 ปีข้างหน้า ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2563 ให้คนทำงานทุกคน เลื่อนเวลาเกษียณอายุออกไปเป็น 65 ปี โดยเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจะจ่ายให้เป็นรายเดือนนั้นจะให้สำหรับคนที่อายุ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งในขณะนี้ทางรัฐบาลได้ออกร่างกฎหมาย และเตรียมบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยประเทศญี่ปุ่นนั้นมีประชากรอายุมากกว่า 100 ปีมากที่สุดในโลก และจากประชากรทั้งหมดในปัจจุบันที่ 127 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุมากถึง 88 ล้านคน และจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ ปี

งานนี้บริษัทห้างร้านต่างๆ ก็ต้องปรับตัว แต่เตรียมงบประมาณในการจ้างงานกันเอาไว้ล่วงหน้า เพราะวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นนั้นจะจ้างงานกันเป็นระยะเวลายาวนาน หรือบางทีก็จ้างกันตลอดชีวิต บ้างก็จ้างกันยาวจนเกษียณเลยก็มีให้ถมเถไป

นโยบายนี้ทำให้ประเทศรอบข้างที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุด้วยเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีน เกาหลีใต้ อิตาลี หรือเยอรมนี ที่ต้องการหาทางออกของปัญหานี้ ว่าจะเป็นการเลื่อนกำหนดวันเกษียณ จ้างแรงงานต่างชาติมาช่วยพยุงเศรษฐกิจเอาไว้ หรือใช้หุ่นยนต์เข้ามาจัดการระบบต่างๆ แทนกำลังคนที่หายไปดี

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : asahi, japantimes, nepjol

FOLLOW US ON
FACEBOOK