JR East ประกาศจะตั้งชื่อสถานีรถไฟสาย Yamanote แห่งใหม่ซึ่งเป็นสถานีที่ 30 ต้อนรับโอลิมปิก 2020

โตเกียวมีเส้นทางรถไฟและรถไฟใต้ดินหลายสาย แต่ในสายตานักท่องเที่ยวแล้ว ไม่มีเส้นไหนสำคัญกว่า รถไฟสาย Yamanote เพราะวิ่งเป็นวงกลม และผ่านสถานที่สำคัญ อย่างชิบุยะ อุเอโนะ และอากิฮาบาระ ปัจจุบันมีทั้งหมด 29 สถานี และเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษแล้วที่สถานี Nishi Nippori เปิดไปตั้งแต่ปี 1971 อย่างไรก็ตามในปี 2020 มีการวางแผนว่าจะเปิดสถานีใหม่เป็นสถานีที่ 30 ที่ตั้งอยู่ระหว่างสถานี Shinagawa และ Tamachi

สถานีใหม่นี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างและยังไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ แต่สื่อเรียกกันง่ายๆ ว่า “Shin Shinagawa” หรือ “Shinagawa Shin” (ซึ่งแปลว่าใหม่ในภาษาญี่ปุ่น) แต่ JR East อยากได้ชื่อที่มีความหมายมากกว่านั้นเลยเปิดโอกาสให้คนทั่วไปร่วมกันตั้งชื่อสถานีใหม่ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน - 30 มิถุนายน ผ่านทางเว็บไซต์ และ JR East จะประกาศชื่อของสถานีใหม่อย่างเป็นทางการภายในฤดูหนาวปีนี้

 

แหล่งที่มาของเรื่องและภาพ : soranews24

FOLLOW US ON
FACEBOOK