ชิบุยะ 109 แหล่งแฟชั่นสุดฮิตของญี่ปุ่นถูกจัดอันดับว่าเป็นตึกที่มีความเสี่ยงจะถล่มมากสุดเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

ตั้งแต่ปี 1979 ตึกระฟ้า Shibuya 109 ได้กลายเป็นศูนย์กลางของแฟชั่นสาวๆ ยุคใหม่ในโตเกียว แต่ว่าสิ่งนี้กลับสวนทางกับความปลอดภัยในแง่แผ่นดินไหวเพราะจากการศึกษาและตรวจสอบโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ทั้งหมด 852 แห่งในโตเกียว เช่นโรงพยาบาล โรงเรียนและห้างสรรพสินค้า รวมทั้งอาคารที่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งขนส่งที่สำคัญเช่น รถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นและทางด่วน พบว่ามีตึกถึง 251 แห่งที่อยู่ในจุดเสี่ยงที่จะพังทลายเวลาเกิดแผ่นดินไหว

จากบรรดาอาคาร 251 แห่งนักวิจัยแบ่งย่อยออกเป็น 3 ประเภท โดยพิจารณาว่าน่าจะถล่มเมื่อเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ โชคดีที่ 250 อาคารถูกจัดอยู่ในประเภทที่ 2 หรือ 3 ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงลดลง แต่อาคารที่ถูกจัดว่าอยู่ในประเภทที่ 1 ซึ่งชิบุยะ 109 อยู่ในนั้นด้วย แน่นอนว่าถ้าถล่มลงมาจะเกิดความเสียหายในวงกว้างเพราะอันตรายต่อชีวิตของพนักงานและลูกค้าภายในร้านเสื้อผ้าหลายสิบแห่ง หอหลักที่สูงประมาณ 50 เมตร (164 ฟุต) นี้จะกระทบไปยังพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งการคมนาคมสื่อสารทั้งหมด เพราะชิบุย่าเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโตเกียว

อย่างไรก็ตาม ที่นี่มีการติดตั้งระบบป้องกันการเกิดแผ่นดินไหวเพิ่มเข้ามาในชิบุยะ 109 และมีการเพิ่มงบประมาณเพื่อป้องกันและหามาตรการเพิ่มเติม แต่น่าเสียดายที่อาคารนี้เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันของหลายหน่วยงานซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถตกลงกันได้ว่าควรใช้มาตรการใดเป็นพิเศษ

 

แหล่งที่มาเรื่องและภาพ : soranews24

FOLLOW US ON
FACEBOOK